PRIVACY

Le Petit Papillongle fungeert onder het statuut van éénmanszaak, heeft haar maatschappelijke zetel te Wijk Kalberg 13, 8780 Oostrozebeke, ondernemingsnummer 0747.726.379

Le Petit Papillongle erkent het belang van gegevensbescherming en privacy van persoonsgegevens van haar klanten en zal de persoonsgegevens van deze betrokkenen met de nodige zorg behandelen. Het bevestigt expliciet dat alle persoonsgegevens zullen worden verwerkt in overeenstemming met zowel de Belgische wet van 8 december 1992 als de Europese General Data Protection Regulation.

Persoonsgegevens kunnen worden gedefinieerd als zijnde alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Le Petit Papillongle kan de volgende persoonsgegevens (zowel fysiek als met behulp van deze website) van de betrokkene verwerken:

Administratieve gegevens:
Le Petit Papillongle zal deze persoonsgegevens van haar klanten verwerken rekening houdend met volgende doeleinden: De betrokkene op de hoogte brengen van activiteiten met betrekking tot Le Petit Papillongle.

Ten alle tijden heeft de betrokkene de mogelijkheid om zijn rechten beschreven in de General Data Protection Regulation uit te oefenen. De betrokkene kan steeds volgende rechten uitoefenen:

  • Recht op informatie: de betrokkene heeft steeds de mogelijkheid om alle verzamelde persoonsgegevens (incl. verwerkingsdoeleinden, categorieën van persoonsgegevens, verwachte opslagtermijn) op te vragen bij Le Petit Papillongle ter inzage.

  • Recht op rectificatie: de betrokkene heeft steeds de mogelijkheid om eventuele foute persoonsgegevens te laten verbeteren.

  • Recht op gegevenswissing: Indien de betrokkene wenst dat zijn of haar persoonsgegevens worden verwijderd kan de betrokkene steeds contact op nemen met de Le Petit Papillongle op lepetitpapillongle@gmail.com om met behulp van een simpel kosteloos verzoek de verwijdering van de persoonsgegevens te vragen.


Le Petit Papillongle zal zich onthouden om de persoonsgegevens van de betrokkene door te geven aan derden alsook om de persoonsgegevens van de betrokkene publiek kenbaar te maken. Persoonsgegevens van de betrokkenen zullen enkel worden meegedeeld aan derden of externen mits de toestemming van de betrokkenen werden verkregen.

Detail van opgeslagen gegevens

  • Naam

  • Telefoonnummer: gebruikt om u te contacteren bij het wijzigen en/of bevestigen van een afspraak.

  • Adres: gebruikt voor commerciële doeleinden zoals het versturen van een foldertje, wenskaart,...

  • Geboortedatum: gebruikt voor commerciële doeleinden zoals het versturen van verjaardags-email.

  • Afspraken

  • Medische fiche: dit omvat vooral historische behandelingen, o.a. huidanalyse, ...

 

Le Petit Papillongle erkent dat de beveiliging van de persoonsgegevens een wezenlijk onderdeel is van gegevensbescherming. Waar het onmogelijk is om beveiliging volledig te kunnen garanderen zal Le Petit Papillongle voorzien in passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens te beschermen.

 

BETALINGSVOORWAARDEN

Indien u genoodzaakt bent om uw afspraak te annuleren, gelieve dit 24u op voorhand te doen. Zoniet zullen wij genoodzaakt zijn om 50% te factureren.

Voorwaarden Acties en Promoties

De aangeboden acties, promoties of kortingen zijn niet cumuleerbaar met andere aanbiedingen, promoties of kortingen.